Ίδρυση και Δραστηριότητα

Το Τεχνικό Γραφείο Φίλιππος Γκανούλης & Συνεργάτες Σύμβουλοι Μηχανικοί ιδρύθηκε το 2004 στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί ένα Τεχνικό Μελετητικό και Συμβουλευτικό γραφείο που εκτείνεται σε ολόκληρο το φάσμα των μελετητικών, τεχνικών και αδειοδοτικών υπηρεσιών.

Πιο συγκεκριμένα, δραστηριοποιείται στην Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου, στην εκπόνηση Τεχνικών Μελετών και Ερευνών, στις επιβλέψεις Τεχνικών Έργων, καθώς και στην υλοποίηση Ελληνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του ευρύτερου Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα.

Απευθύνεται σε ιδιώτες, επιχειρηματίες, τον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

ΙΔΡΥΤΗΣ

Φίλιππος Γκανούλης

Πολιτικός Μηχανικός και είναι κάτοχος τριών μεταπτυχιακών τίτλων: στην Εδαφομηχανική, στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Φίλιππος ΓκανούληςΟ Φίλιππος Γκανούλης γεννήθηκε το 1977 στη Θεσσαλονίκη. Από το 2003 έως το 2009 δραστηριοποιούταν ως συνεργάτης σε μελετητικά γραφεία και αναπτυξιακές εταιρίες σχετικά με υδραυλικές μελέτες ύδρευσης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικών έργων.

Από το 2006 έως το 2011 διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης στον Τομέα Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) με συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

Από το 2004 έως και σήμερα δραστηριοποιείται στο προσωπικό του τεχνικό γραφείο «Γκανούλης Φίλιππος και Συνεργάτες» με εκπόνηση και συμμετοχή τόσο σε Δημόσια όσο και σε Ιδιωτικά Έργα και Μελέτες που σχετίζονται με Οικοδομικά, Γεωτεχνικά, Υδραυλικά και Περιβαλλοντικά έργα.

Αποτέλεσε μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Περιβάλλοντος και Ενέργειας του ΤΕΕ / ΤΚΜ και του Δ.Σ. του Πράσινου Ινστιτούτου, ενώ είναι μέλος του Ελληνογαλλικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου (ΕΓΕΒΕ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος και Θεσσαλονίκης, της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διαχείριση των Υδατικών Πόρων (ΕΕΔΥΠ), της Ελληνικής Υδροτεχνικής Ένωσης (ΕΥΕ) και της International Water Association (IWA). Ομιλεί άπταιστα την γαλλική και αγγλική γλώσσα.

info@ganoulis.gr

τηλ. 2310 275335

Ποιότητα και καινοτομία

Με

  • σύγχρονη προσέγγιση
  • μακρόχρονη τεχνογνωσία
  • καινοτόμες και πρωτοποριακές εφαρμογές
  • δίνοντας έμφαση στην ποιότητα του σχεδιασμού
  • την ταχύτητα διεκπεραίωσης στις αρμόδιες υπηρεσίες
  • την σύγχρονη περιβαλλοντική αντίληψη και την λειτουργικότητα των λύσεων

η μελετητική ομάδα του γραφείου είναι ικανή να επεξεργαστεί και να δώσει λύση στα σύνθετα προβλήματα που άπτονται της σύγχρονης διαχείρισης τεχνικών και αναπτυξιακών έργων, υδραυλικών έργων και έργων προστασίας του περιβάλλοντος.

Παρακολουθώντας στενά τις τεχνικές και νομοθετικές εξελίξεις, το γραφείο αποτελεί έναν δυναμικό πόλο διεξαγωγής μελετών και ερευνών, ο οποίος στηρίζεται στη συνεργασία έμπειρων μελετητών διαφορετικών ειδικοτήτων και στην πιο σύγχρονη τεχνική υποδομή.

Είμαστε στη διάθεση σας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε με τo γραφείo μας. Παρέχουμε υψηλού επιπέδου τεχνικές  υπηρεσίες και συμβουλές.
Επικοινωνήστε μαζί μας