Αδειοδότηση και τακτοποίηση
Αδειοδότηση και τακτοποίηση

Αδειοδότηση και τακτοποίηση

Με ενασχόληση σε πλήθος τεχνικών έργων, διαφόρων ειδών και χρήσεων, και έχοντας διεκπεραιώσει τις διαδικασίες έκδοσης αδειών διαφόρων κατηγοριών και σκοπών, το Τεχνικό Γραφείο Φίλιππος Γκανούλης & Συνεργάτες κατέχει μεγάλη τεχνογνωσία και εμπειρία στις διαδικασίες έκδοσης αδειών. Επιπλέον, με εξειδικευμένη γνώση και ενημέρωση γύρω από  την ισχύουσα Νομοθεσία και τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις, το γραφείο είναι σε θέση να αναλάβει την διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που σχετίζονται με την αδειοδότηση και τακτοποίηση σχεδόν κάθε είδους λειτουργίας.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ – ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 • Οικοδομικές άδειες
 • Τακτοποίηση αυθαιρέτων
 • Τοπογραφικά
 • Βεβαίωση νομιμότητας κτιρίων
 • Πολεοδομικός έλεγχος ακινήτων
 • Αποτυπώσεις
 • Μελέτες και Σχέδια Πυρασφάλειας
 • Ενεργειακά Πιστοποιητικά

 

ΑΔΕΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Επιχειρήσεις
 • Φροντιστήρια
 • ΚΔΑΠ