Περιβαλλοντικές μελέτες
Περιβαλλοντικές μελέτες

Περιβαλλοντικές μελέτες

Στον τομέα του περιβαλλοντικού σχεδιασμού το Γραφείο μας εκπονεί Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, καθώς και Σχεδιασμό Πράσινων Σημείων και συστημάτων καθαρισμού όμβριων υδάτων, βιολογικών καθαρισμών.

  • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
  • Κτιριακών εγκαταστάσεων και Ξενοδοχείων
  • Μελέτες υγρών αποβλήτων – Αποχέτευσης – Βιολογικών
  • Σύνθετων και μεγάλων εγκαταστάσεων
  • Σχεδιασμός Πράσινων Σημείων
  • Σχεδιασμός συστημάτων καθαρισμού όμβριων υδάτων, βιολογικοί καθαρισμοί